1910 aflangt

Historien på Bromølle Kro

Bromølle kan skrive sin historie helt tilbage til år 1198 og det er derfor det sted der har været drevet krodrift i flest år i Danmark.

I Rigsarkivet ligger et gavebrev underskrevet af Biskop Absalon. Den 08. Juni 1198 forærede han området ved Bromølle Kro, der dengang hed Nævitzbro, til Sorø Kloster.

Det var datidens trafikknudepunkt og det eneste sted på Sjælland, hvor Åmosen kunne passeres i nord-sydlig retning.
På en ø i vadestedet blev en vandmølle opført, og bønderne kom langvejs fra for at få malet deres korn. Da køen ved møllen ofte var lang, begyndte mølleren at beværte de ventende med mad og drikke, og det blev starten på det vi i dag kender som Bromølle Kro.

I 1776 blev Åmosen drænet og mølledriften indstillet. Gæstgiveriet bestod imidlertid og blev fremover drevet som kro, landbrug og købmandshandel.

At drive kro har ikke altid været lige lukrativt. I 1700 tallet fandt et kropar på at forøge indtægterne ved at drikke de handelsrejsende under bordet, myrde dem, smide deres lig i åen og røve alt af værdi fra deres bagage. Kroparret blev afsløret og hængt på galgebakken tæt ved kroen.

Da Åmose Å i 1936 blev rettet ud og rørlagt en over ca. 1 km. blev der fundet flere beviser på denne lidet prisværdige måde, at drive kro på.

Kroen er igennem årene blevet løbene moderniseret. I midten af 1960`erne blev det meste af den gamle kro under Hofjægermester Allan Hastrup revet ned og bygget op igen i en lidt mere moderne version og således at den kunne leve op til datidens krav.
Bromølle Kro har fra helt tilbage fra 1198 hørt under de omkringliggende godser.

Men i 1994 kom Andreas Hastrup med et tilbud om, at købe kroen.
Mine forældre Anne og Hugo Bresnov havde siden 1972 dygtigt drevet kroen, så at den nu var en yderst veldrevet forretning. De synes dog, at de var for gamle til, at købe den alene og min mand og jeg (Jan og Bettina Bresnov) gik sammen med dem om købet.

Efter 5 år gik mine forældre på en meget velfortjent pension. Vi byggede i fællesskab de første 8 værelser i 1997. Det blev dog hurtigt klart for os, at 8 værelser var alt for lidt. Så i 2002 byggede vi yderligere 12 nye værelser, denne gang med terrasser ud for alle værelserne.
Sidste skud på stammen var så i 2010, hvor vi byggede 10 værelser mere, tilførte terrasser til samtlige værelser og lagde jordvarme ned, for at skåne miljøet.

Vi råder nu over 30 dobbeltværelser, hvoraf 2 er familierum, 2 romantisk indrettet og 2 er med spa.

Kroen er selvfølgelig også blevet løbende moderniseret. Der er lavet nyt køkken, nye tjenerbuffeter, Krosalen har ændret udseende, restauranten er lavet helt om, der er kommet terrasser til alle lokaler, hvert år moderniseres der minimum 3 værelser og senest har kroen fået nyt stråtag.

I 1998 havde kroen således 800 års jubilæum, hvilket blandt andet blev fejret med udgivelsen af en bog om kroens historie, skrevet af Ina Løndahl og illustreret af kunstneren Gunnar Elkjær. Bogen kan købes på kroen.

 

Kontakt Bromølle Kro